1880 census Cawker, Mitchell, Kansas
Cornelius Gibson family