Thomas Evaristus Carty & Helen C Hamilton
tombstone